ČERNÁ LISTINA HŘÍŠNÍKŮ - THE DISHONEST COLLECTOR´S BLACK LIST  

Na tomto místě najdete jména a adresy sběratelů, kteří podvádějí. Tímto chci upozornit další kolegy sběratele na jejich nečestné chování. Seznam bude postupně doplňovaný o nepoctivé jednotlivce.

Here,  you will find names and addresses of collecters who cheat. This way I would like to warn other collegues collecters to watch out for these people. The list will be updated regularly.

      Paula Nicoleta - S., Str. Ulmeni 12, Oficiul Postal 7, Bucharest, ROM, paulanicoleta@yahoo.com  
         
Únor 2010: Starý podvodník pod novou identitou!! Opět se objevil na scéně rumunský podvodník, který si říká Paula Nicoleta. Nejprve s Vámi udělá korektní jednu dvě výměny a poté Vám nabídne velmi vzácný lístek (nyní třeba Dukla Praha - Manchester United 1957-58 PMEZ) a nechce za něj až tak moc... Stačí, když mu pošlete Vaše vstupenky, nebo jiný materiál jako první. Obratem nic nedostanete, protože, to co Vám nabízí však nemá. Obrázky dané vstupenky si stáhne z internetu a když požadujete  snímek zadní strany, tak neváhá kontaktovat skutečného majitele vstupenky a pod vymyšleným důvodem z něj tento sken dostane. Navíc mu vůbec nevadí, že se stejnou vstupenkou uzavře ve stejnou dobu obchod s dalším sběratelem! S tímto Rumunem jsem se potkal již před dvěma lety, ale naštěstí jsem zavčas zjistil, že je to podvodník. Loni na podzim jsem dostal od něj nabídku na výměnu. Jméno znělo cize, ale adresa mi byla známá a proto jsem byl opatrný a nic neposlal jako první. 

Vystupuje pod jmény: Mihai Serbu, Paula Nicoleta - S. a možná i pod dalšími ...

Jeho emaily jsou: paulanicoleta@yahoo.com, mihaiserbu31@yahoo.com, fabrizioitaliano@yahoo.com ...


February 2010: The old cheater under a new identity!! The Romanian cheater, who calls himself Paula Nicoleta, again appeared on the stage. First he makes one or two correct exchanges with you and then offers you a rare ticket (nowadays for example Dukla Prague – Manchester United 1957–58 E.C.) for a bargain price… You just have to send him your tickets or another stuff first. You will not receive anything in return because he doesn’t have what he offers. Images of the ticket are downloaded from the Internet and when you require the image of the back side (as a proof that he really has got the ticket), he doesn’t hesitate to contact the real owner of the ticket and he gets the scan from him. Moreover he doesn’t mind to do the same exchange with an other collector! I had met this Romanian two years ago and I had fortunately found out that he’s a cheater. I received an offer of exchange from him last fall. The name was unfamiliar, but I knew the adress, so I was careful and I didn’t send anything as the first. I warn everybody against him.

Operates under the names: Mihai Serbu or Paula Nicoleta – S., it is possible, that this is not the only ...

His emails are: paulanicoleta@yahoo.com, mihaiserbu31@yahoo.com, fabrizioitaliano@yahoo.com ...

If you are interested, I can tell the details of this fraud.

Binoy Bluys, Heikant 87, 2290 Vorselaar, Belgium, benoit_bluys_51@hotmail.com

Září 2009: Tento člověk mi slíbil vstupenku Everton-Sigma 09/10 výměnou za vstupenku BATE Borisov-Anderlecht 08/09. Vstupenku jsem mu poslal, ale jeho zásilku nikdy neobdržel. Od té doby nereaguje na mé dopisy ani e-maily. Je to podvodník.

September 2009: This man promised me a ticket Everton-Sigma 09/10 in exchange for a ticket BATE Borisov-Anderlecht 08/09. I sent him a ticket, but his parcel never received. Since then respond to my letters or e-mails. It's fake.
Mihai Serbu, P.O.Box 88, 756 50 Bucharest, Romania, fabrizioitaliano@yahoo.com  or  ajaxniko@yahoo.com

Říjen 2008: Tento člověk opakovaně nabízí suvenýry, které nikdy nevlastnil a do své nabídky používá fotografie suvenýrů (vstupenky, programy) stažené z cizích webových stránek.

October 2008: This person is offering souvenirs which he has never owned and for the products (tickets, programmes) he used photos downloaded from other web sites.
Sir Marius, Str. Ulmeni 12, 041 091 Bucuresti, Romania, without  e-mail´s contact

Květen 2008: Tento člověk trval na zaslání mého materiálu jako prvního. Mé vstupenky byly zaslány doporučenou poštou. Po 6 týdnech mlčení a neobdržení jeho odpovědi se slíbenými vstupenkami, jsem mu poslal opět doporučenou poštou žádost o splnění slibu nebo navrácení  mých vstupenek. Tento dopis se však vrátil zpět, s odmítnutím jeho převzetí...

May 2008: This person insisted on me sending my material first. My tickets were sent via registered post.  After 6 weeks of no response from him regarding the tickets I again sent him a request for the tickets I ordered from him or sending me my tickets back. The letter was again sent via registered post but came back with a refusal of acceptance... Web Page Designed and Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2011 Petr Zapletal