POHLEDNICE A FOTOGRAFIE ČECHŮ

POSTCARDS AND PHOTOS OF CZECH PLAYERS

Patrik Berger - Borussia Dortmund 1995-96 original signed Pavel Nedvěd - Lazio Roma 1999/2000 Jiří Němec - FK Chmel Blšany 2002/03 - original signed Vladimír Šmicer - FC Liverpool 2001/02 - original signed

Vítám vás v sekci podepsaných a nepodepsaných pohlednic a fotografií Čechů v zahraničních klubech, reprezentaci  a v domácích fotbalových klubech. Pohlednice jsou děleny na země/soutěže.

Welcome you in section of signed and unsigned postcards and photos of Czech players in foreign clubs, in national team and in home football clubs. Postcards are separated to countries/competitions.

Německo - 1. a 2. Bundesliga vstup - enter Germany - 1st and 2nd Bundesliga
Francie a Švýcarsko vstup - enter France and Switzerland
Anglie a Hollandsko vstup - enter England and Holland
Portugalsko a Španělsko vstup - enter Portugal and Spain
Rakousko vstup - enter Austria
další země vstup - enter other countries

Web Page Designed and Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2011 Petr Zapletal